Fakülte Sekreteri

Mehmet Demirel

Öğrenci İşleri / Personel Özlük İşleri

Serpil Demir

Mali İşler / Taşınır Kayıt Kontrol İşleri

Esra Selçuk

Bölüm Sekreterliği / Yazı İşleri

Umut Ağbaba

Yardımcı Personel

Caner Yıldırım

Yardımcı Personel

Ceren Fitoz