Komisyonlar

YÖNETİM > Komisyonlar

KOMİSYONLAR
BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Liderlik, Yönetim ve Kalite
Doç. Dr. Yavuz ÖNTÜRK
Öğr. Gör. Refika GERİ
Arş. Gör. Dr. Abdurrahman YARAŞ
 
Eğitim ve Öğretim
Prof. Dr. Korkmaz YİĞİTER
Prof. Dr. Burçak KESKİN
Prof. Dr. Korkmaz YİĞİTER
 
Araştırma ve Geliştirme
Doç. Dr. Nigar KÜÇÜKKUBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ahme Tarık ERGÜVEN
Arş. Gör. Dr. Abdurrahman YARAŞ
 
Topluma Katkı
Doç. Dr. Burcu GÜVENDİ
Doç. Dr. Onat ÇETİN
Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARAKOÇ
 
BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Prof. Dr. Burçak KESKİN (Başkan)
Doç. Dr. Burcu GÜVENDİ (Üye)
Doç. Dr. Onat ÇETİN (Üye)
 
Rekreasyon Bölümü
Doç. Dr. Nurullah Emir EKİNCİ (Başkan)
Doç. Dr. Nigar KÜÇÜKKUBAŞ (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tarık ERGÜVEN
 
Spor Yöneticiliği Bölümü
Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN (Başkan)
Prof. Dr. Serdar GERİ (Üye)
Doç. Dr. Yavuz ÖNTÜRK (Üye)