Bölüm Başkanı

Doç.Dr.

Nurullah Emir Ekinci

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi

Nigar Küçükkubaş