Koordinatörler

YÖNETİM > Koordinatörler

KOORDİNATÖRLER
Fakülte Değişim Programları (Erasmus-Farabi-Mevlana) Koordinatörü
Doç. Dr. Nurullah Emir EKİNCİ
 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Erasmus-Farabi-Mevlana) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARAKOÇ
 
Spor Yöneticiliği Bölümü (Erasmus-Farabi-Mevlana) Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Abdurrahman YARAŞ
 
Rekreasyon Bölümü (Erasmus-Farabi-Mevlana) Koordinatörü
Doç. Dr. Nurullah Emir EKİNCİ
 
BOLOGNA EŞGÜDÜM (BEK) ve AKTS KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Nigar KÜÇÜKKUBAŞ