Bölüm Başkanı

Doç. Dr.

Burçak Keskin

Öğretim Üyesi

Doç. Dr.

Burcu Güvendi

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Onat Çetin

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Bilal Karakoç

Öğretim Elemanı

Arş. Gör.

Selman Kaya