Bölüm Başkanı

Doç.Dr.

İbrahim Şahin

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi

Yavuz Öntürk

Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi

Ülkü Çoban