Bölüm Başkanı

Prof. Dr.

İbrahim Şahin

Öğretim Üyesi

Prof. Dr.

Serdar Geri

Öğretim Üyesi

Doç. Dr.

Yavuz Öntürk