Rekreasyon

BÖLÜMLER > Rekreasyon

Amaç

Farklı sosyo-kültürel ortamlarda aktivite olanaklarının geliştirilmesi ve yönetilmesinde hizmet verecek yenilikçi rekreasyon liderlerinin yetiştirilmesi temel hedeftir. Rekreasyon bölümünde meslek becerileri kazandırmak için kuramsal ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Rekreasyon liderlerinin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kazandırılacağı eğitim-öğretim programında öğrenciler donanımlı altyapıyla ve bilimsel yaklaşımla yenilenerek akademik gelişmelerine de olanak bulacaktır. Bireylerin spor ve fiziksel aktivite katılımıyla bilişsel, duyuşsal ve psikomotor hedefleri için gerekli altyapı oluşturulacaktır. Yenilikçi fikirleri üreten ve uygulayan mezunlarımızın aynı zamanda iyi derecede yabancı dil bilen, yaratıcı, kaliteli ve belirli alanlarda uzmanlaşmış rekreasyon liderleri olması da hedeflenmektir.

 

Vizyon

Bilim ve toplumsal hizmette yarattığı farlılıklarla en çok tercih edilen rekreasyon bölümü olmak. 

 

Misyon

Öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetlerde yenilik ve teknolojik gelişmeleri takip eden; akademisyen-öğrenci memnuniyetine odaklanan; öğrenmeyi öğreten; toplumsal gelişime katkı sağlayan; öğrencilerin fiziksel, ruhsal, entelektüel ve sosyal yönlerini geliştiren; yenilikçi, girişimci etik değerlere bağlı rekreasyon liderlerini yetiştirmek.

 

 

İstihdam Alanları

Rekreasyon bölümünü başarıyla tamamlayan mezunlarımız hem kamuda hem de özel sektörde meslek hayatlarını sürdürebilirler. Mezun olan rekreasyon liderleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, üniversiteler, rekreasyon ve turizm işletmeleri içerisinde yer alan animasyon ve rekreasyon faaliyetlerini yürütebilir, aynı zamanda yönetici pozisyonunda iş olanaklarına sahip olabilirler.