1. “Bütün Sporcular Aleksitimiktir”

👉Aleksitimi, hem kendi duygularımıza hem de diğerlerinin duygularına yönelik sağırlık, körlük ve dilsizliktir. Aleksitimi var-yok fenomeni olmaktan ziyade bir spektrum. Bu sebeple de hepimiz az ya da çok aleksitimiğiz. Sporcular da öyle.
👉Aleksitimi ve sporcularda sakatlanmayı inceledik.
👉Yaptığımız araştırma sonucuna göre daha dışa dönük düşünen sporcuların başka bir sporcuyu sakatlama ihtimali daha düşük olabilir.
👉Okumak isteyenler derginin sayfasına girerek ya da academia ve researchgate adreslerine girip Emre Ozan TİNGAZ veya Burcu GÜVENDİ yazarak erişebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo/issue/53142/686118/

 

Etiket: Yayınlar